Holocaust-Hollywood voorjaar 2021

De kinderen van Ilse Weber

Een meertalige muzikale theatervoorstelling met Inez Timmer en Tseard
Nauta. Brieven, liederen en gedichten van schrijfster Ilse Weber, aangrijpende beelden van het concentratiekamp Theresienstadt

Spel, zang en muziek: Inez Timmer en Tseard Nauta
Regie: Bart Kingma
Techniek: Wouter van der Wal
Decor: Jaap Groen

Holocaust Hollywood

Het Verhaal

Deze voorstelling vertelt op indringende wijze over het leven van schrijfster Ilse Weber en haar kinderen. Deze Joodse vrouw van Duits-Tsjechische afkomst, schreef kinderboeken, hoorspelen en prachtige gedichten. Haar werk en aan grijpende beelden uit het concentratiekamp Theresienstadt vormen het centrale thema van dit meertalige theaterstuk. In 1944 werd de propagandafi lm „Theresienstadt: Der Führer schenkt den Juden eine Stadt“ gemaakt. De nazi‘s richtten in het kamp nep-café´s en winkels in om het geheel het aanzien te geven van een normale leefomgeving. Maar de mooie beelden verborgen een gruwelijke werkelijkheid.

Het theaterstuk trekt een parallel tussen de Nazi-propaganda-fi lmwereld en de ‘bubbel’ waarin velen nu leven onder invloed van sociale media. Ilse’s werk beschrijft het dagelijks leven in Theresienstadt zo intens, dat men zich bij het horen van haar teksten gevangen waant in de claustrofobische horror van oorlog en vervolging. De Duitstalige gedichten die ze in het geheim in dit ghetto schreef, waren voor veel gevangenen een baken van hoop. Deze nagelaten werken hebben op wonderbaarlijke wijze de oorlog overleefd. Eppie Dam, winnaar van de Gysbert Japicxprijs, heeft een aantal gedichten en liedteksten van Ilse Weber op indrukwekkende wijze in het Fries vertaald. Deze teksten worden in een tweetalige poëziebundel uitgegeven door Uitgeverij Afûk.

Holocaust-Hollywood is een voorstelling van de Stichting TheaterINEZiatief en kwam tot stand met steun van Tresoar, Aparthe kommunikatie en de Douwe Kalma Stifting.

Holocaust Hollywood 3 April 2020 in het Souterrain Theater.

Overige toerdata: : www.theaterINEZiatief.nl/speellijst

Reserveren

4 + 0 = ?

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.